Fish, salmon, coho (silver), raw (Alaska Native)

( gram)

Protein
22.56 G
Ash
1.24 G
Iron, Fe
0.55 MG
Magnesium, Mg
28 MG
Phosphorus, P
240 MG
Sodium, Na
58 MG
Cholesterol
58 MG
Vitamin K (phylloquinone)
0.2 UG
Thiamin
0.152 MG
Riboflavin
0.189 MG
Folate, total
13 UG
Vitamin B-12
8.52 UG
Total lipid (fat)
5.57 G
Water
69.38 G
Calcium, Ca
5 MG
Potassium, K
380 MG
Tocopherol, beta
0.01 MG
Tocopherol, gamma
0.01 MG
Niacin
7.93 MG
Pantothenic acid
1.23 MG
Vitamin B-6
0.225 MG
Selenium, Se
27.6 UG
Vitamin E (alpha-tocopherol)
0.81 MG
Folate, food
13 UG
Tryptophan
0.33 G
Threonine
0.97 G
Methionine
0.71 G
Phenylalanine
0.91 G
Tyrosine
0.72 G
Alanine
1.29 G
Glutamic acid
3.1 G
Glycine
0.97 G
Proline
0.78 G
Copper, Cu
0.051 MG
Vitamin A, IU
100 IU
Retinol
30 UG
Zinc, Zn
0.41 MG
Isoleucine
0.9 G
Leucine
1.61 G
Lysine
1.81 G
Cystine
0.25 G
Valine
1.03 G
Arginine
1.14 G
Histidine
0.49 G
Aspartic acid
2.65 G
Serine
0.84 G
Fatty acids, total saturated
0.904 G
14:0
0.157 G
22:6 n-3 (DHA)
1.385 G
16:1
0.169 G
20:5 n-3 (EPA)
0.491 G
22:5 n-3 (DPA)
0.178 G
17:0
0.012 G
24:1 c
0.036 G
18:2 n-6 c,c
0.089 G
17:1
0.012 G
18:3 n-3 c,c,c (ALA)
0.089 G
16:0
0.605 G
18:0
0.109 G
20:0
0.009 G
18:1
0.629 G
18:2
0.089 G
18:3
0.089 G
20:4
0.067 G
18:4
0.089 G
20:1
0.581 G
22:1
0.363 G
Fatty acids, total monounsaturated
1.79 G
Fatty acids, total polyunsaturated
2.41 G
15:0
0.012 G
20:2 n-6 c,c
0.022 G
20:4 n-6
0.67 G
21:5
0.022 G
Energy
140 KCAL
Folate, DFE
13 UG
Energy
587 kJ
Vitamin A, RAE
30 UG