Jellyfish, dried, salted

1 cup (58 gram)

Vitamin E (alpha-tocopherol)
0.02 MG
Vitamin K (phylloquinone)
0.1 UG
Folate, food
1 UG
Ash
25.1 G
Protein
5.5 G
Cholesterol
5 MG
Fatty acids, total saturated
0.273 G
14:0
0.019 G
22:6 n-3 (DHA)
0.25 G
16:1
0.033 G
20:5 n-3 (EPA)
0.007 G
22:5 n-3 (DPA)
0.021 G
Thiamin
0.01 MG
Riboflavin
0.01 MG
Folate, total
1 UG
Vitamin B-12
0.02 UG
Energy
151 kJ
Iron, Fe
2.27 MG
Magnesium, Mg
2 MG
Phosphorus, P
20 MG
Sodium, Na
9690 MG
Copper, Cu
0.14 MG
Vitamin A, IU
7 IU
Retinol
2 UG
Vitamin A, RAE
2 UG
Niacin
0.2 MG
Vitamin B-6
0.01 MG
Choline, total
95 MG
Calcium, Ca
2 MG
Potassium, K
3 MG
Zinc, Zn
0.42 MG
Total lipid (fat)
1.4 G
Energy
36 KCAL
Water
68 G
16:0
0.19 G
18:0
0.063 G
18:1
0.127 G
18:2
0.011 G
18:3
0.002 G
20:4
0.046 G
18:4
0.002 G
20:1
0.031 G
22:1
0.007 G
Fatty acids, total monounsaturated
0.202 G
Fatty acids, total polyunsaturated
0.475 G
Folate, DFE
1 UG
Selenium, Se
42.2 UG