Borage, cooked, boiled, drained, with salt

( gram)

Energy
105 kJ
Folate, DFE
10 UG
Vitamin A, RAE
219 UG
Total lipid (fat)
0.81 G
Carbohydrate, by difference
3.55 G
Energy
25 KCAL
Water
91.88 G
Calcium, Ca
102 MG
Potassium, K
491 MG
Zinc, Zn
0.22 MG
16:0
0.069 G
18:0
0.024 G
18:2
0.127 G
22:1
0.023 G
Fatty acids, total monounsaturated
0.245 G
Fatty acids, total polyunsaturated
0.127 G
Niacin
0.94 MG
Pantothenic acid
0.045 MG
Vitamin B-6
0.088 MG
Iron, Fe
3.64 MG
Magnesium, Mg
57 MG
Phosphorus, P
55 MG
Sodium, Na
324 MG
Copper, Cu
0.143 MG
Manganese, Mn
0.385 MG
Vitamin A, IU
4385 IU
Fatty acids, total saturated
0.197 G
16:1
0.222 G
Vitamin C, total ascorbic acid
32.5 MG
Thiamin
0.059 MG
Riboflavin
0.165 MG
Folate, total
10 UG
Protein
2.09 G
Ash
1.67 G
Folate, food
10 UG
Selenium, Se
0.9 UG