Beef, grass-fed, ground, raw

4 oz (113 gram)

Pantothenic acid
0.576 MG
Folate, DFE
6 UG
Choline, total
67.4 MG
Total lipid (fat)
12.73 G
Water
67.13 G
Calcium, Ca
12 MG
Potassium, K
289 MG
Zinc, Zn
4.55 MG
Selenium, Se
14.2 UG
Betaine
8 MG
10:0
0.005 G
16:0
2.747 G
18:0
1.98 G
20:0
0.019 G
18:1
4.363 G
18:2
0.426 G
18:3
0.071 G
20:4
0.012 G
18:4
0.002 G
20:1
0.015 G
Fatty acids, total monounsaturated
4.8 G
Fatty acids, total polyunsaturated
0.532 G
15:0
0.078 G
18:1 t
0.615 G
18:2 t not further defined
0.136 G
18:2 CLAs
0.109 G
20:2 n-6 c,c
0.001 G
20:3
0.001 G
Fatty acids, total trans-polyenoic
0.136 G
Vitamin B-12
1.97 UG
Iron, Fe
1.99 MG
Magnesium, Mg
19 MG
Phosphorus, P
175 MG
Sodium, Na
68 MG
Copper, Cu
0.063 MG
Manganese, Mn
0.01 MG
Cholesterol
62 MG
Fatty acids, total trans
0.751 G
Fatty acids, total saturated
5.335 G
8:0
0.001 G
12:0
0.009 G
14:0
0.345 G
22:0
0.003 G
14:1
0.074 G
16:1
0.347 G
20:5 n-3 (EPA)
0.001 G
22:5 n-3 (DPA)
0.016 G
17:0
0.147 G
18:1 c
3.748 G
18:2 n-6 c,c
0.181 G
Fatty acids, total trans-monoenoic
0.615 G
15:1
0.002 G
18:3 n-3 c,c,c (ALA)
0.071 G
Protein
19.42 G
Ash
1.71 G
Thiamin
0.049 MG
Energy
198 KCAL
Energy
828 kJ
Vitamin K (phylloquinone)
1.1 UG
Folate, food
6 UG
Riboflavin
0.154 MG
Folate, total
6 UG
Niacin
4.818 MG
Vitamin B-6
0.355 MG
Vitamin E (alpha-tocopherol)
0.35 MG