Frozen yogurts, vanilla, soft-serve

0.5 cup (72 gram)

Selenium, Se
3.3 UG
Vitamin E (alpha-tocopherol)
0.11 MG
Vitamin K (phylloquinone)
0.3 UG
Manganese, Mn
0.012 MG
Retinol
58 UG
Vitamin A, RAE
59 UG
Carotene, beta
11 UG
Choline, total
20.2 MG
Vitamin D3 (cholecalciferol)
0.1 UG
Vitamin D (D2 + D3)
0.1 UG
Energy
665 kJ
Folate, food
6 UG
Folate, DFE
6 UG
Vitamin D (D2 + D3), International Units
4 IU
Energy
159 KCAL
Sugars, total including NLEA
24 G
Iron, Fe
0.3 MG
Magnesium, Mg
14 MG
Phosphorus, P
129 MG
Sodium, Na
87 MG
Copper, Cu
0.04 MG
Protein
4 G
Ash
0.9 G
Vitamin A, IU
212 IU
Vitamin C, total ascorbic acid
0.8 MG
Thiamin
0.037 MG
Riboflavin
0.224 MG
Folate, total
6 UG
Vitamin B-12
0.29 UG
Tryptophan
0.053 G
Threonine
0.169 G
Methionine
0.094 G
Phenylalanine
0.181 G
Tyrosine
0.181 G
Alanine
0.129 G
Glutamic acid
0.786 G
16:1
0.13 G
Glycine
0.08 G
Proline
0.364 G
Cholesterol
2 MG
Fatty acids, total saturated
3.42 G
8:0
0.06 G
12:0
0.16 G
14:0
0.57 G
Calcium, Ca
143 MG
Potassium, K
211 MG
Zinc, Zn
0.42 MG
Water
65.3 G
Isoleucine
0.228 G
Leucine
0.368 G
Lysine
0.298 G
Cystine
0.035 G
Valine
0.252 G
Arginine
0.136 G
Histidine
0.102 G
Aspartic acid
0.285 G
Total lipid (fat)
5.6 G
Carbohydrate, by difference
24.2 G
Serine
0.204 G
4:0
0.18 G
6:0
0.1 G
10:0
0.14 G
16:0
1.52 G
18:0
0.68 G
18:1
1.46 G
18:2
0.13 G
18:3
0.08 G
Niacin
0.287 MG
Pantothenic acid
0.645 MG
Vitamin B-6
0.08 MG
Fatty acids, total monounsaturated
1.59 G
Fatty acids, total polyunsaturated
0.21 G