Olives, pickled, canned or bottled, green

1 olive (2.7 gram)

16:0
1.691 G
18:0
0.338 G
18:1
11.144 G
18:2
1.215 G
18:3
0.092 G
20:1
0.046 G
Total lipid (fat)
15.32 G
Water
75.28 G
Sugars, total including NLEA
0.54 G
Calcium, Ca
52 MG
Potassium, K
42 MG
Zinc, Zn
0.04 MG
Selenium, Se
0.9 UG
Vitamin E (alpha-tocopherol)
3.81 MG
Lutein + zeaxanthin
510 UG
Niacin
0.237 MG
Pantothenic acid
0.023 MG
Vitamin B-6
0.031 MG
Fiber, total dietary
3.3 G
Iron, Fe
0.49 MG
Magnesium, Mg
11 MG
Phosphorus, P
4 MG
Sodium, Na
1556 MG
Copper, Cu
0.12 MG
Protein
1.03 G
Ash
4.53 G
Vitamin A, RAE
20 UG
Carotene, beta
231 UG
Cryptoxanthin, beta
9 UG
Thiamin
0.021 MG
Riboflavin
0.007 MG
Folate, total
3 UG
Vitamin K (phylloquinone)
1.4 UG
16:1
0.123 G
Folate, DFE
3 UG
Fatty acids, total monounsaturated
11.314 G
Fatty acids, total polyunsaturated
1.307 G
Choline, total
14.2 MG
Carbohydrate, by difference
3.84 G
Energy
145 KCAL
Folate, food
3 UG
Energy
609 kJ
Fatty acids, total saturated
2.029 G
Vitamin A, IU
393 IU