Cheese, american cheddar, imitation

1 slice (21 gram)

Retinol
111 UG
Carotene, beta
37 UG
Ash
4.6 G
Vitamin K (phylloquinone)
2.7 UG
Folate, food
7 UG
Vitamin E (alpha-tocopherol)
0.27 MG
Sugars, total including NLEA
7.74 G
14:0
1.438 G
16:1
0.369 G
Protein
16.7 G
Vitamin A, RAE
114 UG
Thiamin
0.05 MG
Riboflavin
0.43 MG
Folate, total
7 UG
Vitamin B-12
0.4 UG
Cholesterol
36 MG
Fatty acids, total saturated
8.79 G
8:0
0.204 G
12:0
0.415 G
Energy
1000 kJ
Iron, Fe
0.33 MG
Magnesium, Mg
29 MG
Phosphorus, P
712 MG
Sodium, Na
1345 MG
Copper, Cu
0.033 MG
Vitamin A, IU
430 IU
Folate, DFE
7 UG
Total lipid (fat)
14 G
Carbohydrate, by difference
11.6 G
Energy
239 KCAL
Water
53.1 G
Calcium, Ca
562 MG
Potassium, K
242 MG
Zinc, Zn
2.59 MG
Niacin
0.13 MG
Vitamin B-6
0.12 MG
4:0
0.455 G
6:0
0.27 G
10:0
0.336 G
16:0
3.897 G
18:0
1.603 G
18:1
3.442 G
18:2
0.264 G
18:3
0.145 G
Fatty acids, total monounsaturated
4.102 G
Fatty acids, total polyunsaturated
0.409 G
Selenium, Se
15.2 UG