Soup, mushroom with beef stock, canned, condensed

0.5 cup (4 fl oz) (126 gram)

Vitamin E (alpha-tocopherol)
0.89 MG
Vitamin A, IU
194 IU
Retinol
8 UG
Vitamin A, RAE
17 UG
Carotene, beta
100 UG
Lycopene
6632 UG
Vitamin K (phylloquinone)
2.3 UG
Folate, food
7 UG
Total lipid (fat)
3.21 G
Carbohydrate, by difference
7.41 G
Energy
68 KCAL
Water
84.6 G
Calcium, Ca
8 MG
Potassium, K
126 MG
Zinc, Zn
1.1 MG
6:0
0.02 G
10:0
0.02 G
16:0
0.65 G
18:0
0.37 G
18:1
1.01 G
18:2
0.54 G
18:3
0.08 G
Niacin
0.96 MG
Pantothenic acid
0.19 MG
Vitamin B-6
0.03 MG
Fatty acids, total monounsaturated
1.12 G
Fatty acids, total polyunsaturated
0.62 G
Vitamin C, total ascorbic acid
0.8 MG
Thiamin
0.028 MG
Riboflavin
0.076 MG
Folate, total
7 UG
Cholesterol
6 MG
Fatty acids, total saturated
1.24 G
8:0
0.01 G
12:0
0.03 G
14:0
0.09 G
16:1
0.07 G
Protein
2.51 G
Ash
2.27 G
Fiber, total dietary
0.1 G
Iron, Fe
0.67 MG
Magnesium, Mg
7 MG
Phosphorus, P
29 MG
Sodium, Na
773 MG
Copper, Cu
0.2 MG
Manganese, Mn
0.3 MG
Energy
285 kJ
Sugars, total including NLEA
2.28 G
Folate, DFE
7 UG
Choline, total
8.9 MG
Selenium, Se
3.7 UG