Yogurt, Greek, plain, whole milk

( gram)

Protein
9 G
Ash
0.72 G
Magnesium, Mg
11 MG
Phosphorus, P
135 MG
Sodium, Na
35 MG
Copper, Cu
0.017 MG
Manganese, Mn
0.009 MG
Vitamin A, IU
15 IU
Retinol
1 UG
Vitamin A, RAE
2 UG
Carotene, beta
7 UG
Thiamin
0.023 MG
Riboflavin
0.278 MG
Folate, total
5 UG
Vitamin B-12
0.75 UG
Folate, food
5 UG
Cholesterol
13 MG
Sugars, total including NLEA
4 G
Calcium, Ca
100 MG
Potassium, K
141 MG
Zinc, Zn
0.52 MG
Selenium, Se
9.7 UG
Vitamin E (alpha-tocopherol)
0.01 MG
Niacin
0.208 MG
Pantothenic acid
0.331 MG
Vitamin B-6
0.063 MG
Choline, total
15.1 MG
Folate, DFE
5 UG
Total lipid (fat)
5 G
6:0
0.051 G
10:0
0.264 G
16:0
1 G
18:0
0.422 G
20:0
0.003 G
18:1
0.993 G
18:2
0.209 G
18:3
0.023 G
Carbohydrate, by difference
3.98 G
Energy
97 KCAL
Water
81.3 G
16:1 c
0.044 G
Fatty acids, total monounsaturated
2.136 G
Fatty acids, total polyunsaturated
0.469 G
15:0
0.067 G
18:1 t
0.114 G
20:1
0.034 G
Energy
406 kJ
18:3 n-3 c,c,c (ALA)
0.023 G
18:1 c
0.879 G
18:2 n-6 c,c
0.209 G
16:1 t
0.005 G
17:0
0.06 G
14:1
0.018 G
16:1
0.049 G
12:0
0.127 G
14:0
0.316 G
22:6 n-3 (DHA)
0.004 G
Fatty acids, total saturated
2.395 G
8:0
0.086 G