Babyfood, dessert, peach cobbler, junior

1 tbsp (15 gram)

Vitamin E (alpha-tocopherol)
0.31 MG
Lutein + zeaxanthin
39 UG
Folic acid
1 UG
Cryptoxanthin, beta
28 UG
Carotene, beta
68 UG
Vitamin K (phylloquinone)
1.1 UG
Folate, food
2 UG
Energy
280 kJ
Choline, total
1.1 MG
Folate, total
3 UG
Ash
0.24 G
Folate, DFE
4 UG
Sugars, total including NLEA
11.89 G
Fluoride, F
8 UG
Vitamin A, RAE
7 UG
Vitamin A, IU
138 IU
Copper, Cu
0.196 MG
Vitamin C, total ascorbic acid
20.5 MG
Thiamin
0.01 MG
Riboflavin
0.015 MG
Fiber, total dietary
0.7 G
Iron, Fe
0.1 MG
Magnesium, Mg
2 MG
Phosphorus, P
6 MG
Protein
0.3 G
Niacin
0.259 MG
Vitamin B-6
0.007 MG
Carbohydrate, by difference
18.3 G
Energy
67 KCAL
Water
81.2 G
Calcium, Ca
4 MG
Potassium, K
56 MG
Zinc, Zn
0.03 MG
Selenium, Se
1 UG