Macaroni and Cheese, canned entree

1 serving (244 gram)

Total lipid (fat)
2.46 G
Maltose
0.2 G
Water
81.39 G
Niacin
1.183 MG
Pantothenic acid
0.074 MG
Vitamin B-6
0.037 MG
Sugars, total including NLEA
0.5 G
Calcium, Ca
35 MG
Potassium, K
84 MG
Zinc, Zn
0.45 MG
Selenium, Se
9.5 UG
Protein
3.38 G
Ash
1.25 G
Starch
9.68 G
Lactose
0.3 G
Fiber, total dietary
0.5 G
Iron, Fe
0.9 MG
Magnesium, Mg
9 MG
Phosphorus, P
47 MG
Thiamin
0.101 MG
Riboflavin
0.114 MG
Copper, Cu
0.296 MG
Manganese, Mn
0.224 MG
Vitamin B-12
0.15 UG
Cholesterol
6 MG
Fatty acids, total saturated
0.881 G
14:0
0.175 G
Vitamin K (phylloquinone)
0.2 UG
Folate, food
2 UG
Vitamin A, IU
65 IU
Retinol
17 UG
Vitamin A, RAE
17 UG
Carotene, beta
5 UG
Folate, total
13 UG
Energy
342 kJ
Vitamin E (alpha-tocopherol)
0.05 MG
Lutein + zeaxanthin
2 UG
Choline, total
5.4 MG
Folic acid
11 UG
Folate, DFE
21 UG
Betaine
43.2 MG
16:0
0.591 G
18:0
0.115 G
18:1
0.6 G
18:2
0.303 G
Fatty acids, total monounsaturated
0.6 G
Fatty acids, total polyunsaturated
0.303 G
Carbohydrate, by difference
11.52 G
Energy
82 KCAL
Sodium, Na
302 MG